Dla wierzyciela

Koszty i zaliczki:

 

 • Opłaty za zapytania do urzędów i instytucji:
    - Zapytanie do ZUS o płatnika składek dłużnika - 34,48 zł;
    - Zapytanie do Urzędu Skarbowego o wierzytelność dłużnika - 45,00 zł; 
    - Zapytanie do Geodezji o własność nieruchomości dłużnika - 32,00 zł;  
    - Zapytanie o nieruchomości dłużnika - system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych - 20,00 zł 
    - Zapytanie o ustanowione zastawy rejestrowe na ruchomościach dłużnika - 22 zł;  
    - Zapytanie do systemów Ognivo i CEPiK - bezpłatne
  
 • Pozostałe:
    - Korespondencja (1 list) – 5,50 zł
    - Opłata za zlecenie poszukiwania majątku dłużnika - 70,74 zł; 
    - Wpis do księgi wieczystej założonej dla nieruchomości dłużnika - 60 zł;
    - E-zajęcie rachunku bankowego – 0,62 zł

 

 


Dostępy do baz danych

System e-Sąd: umożliwia wierzycielom składanie wniosków do komornika drogą elektroniczną.

System PDCBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych: umożliwia sprawdzenie drogą elektroniczną czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości.

System CPD –Centrum Personalizacji Danych: daje komornikowi możliwość złożenia elektronicznego wniosku w celu ustalenia aktualnych danych adresowych dłużnika.

System OGNIVO: umożliwia wysłanie wniosków do konkretnych banków lub grupy banków z zapytaniem czy dłużnik posiada rachunek bankowy.

System CEPIK : informacje o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.

Moduł KOMORNIK ONLINE: umożliwia wierzycielowi zdalny dostęp do danych sprawy.

Platforma usług elektronicznych ZUS: daje możliwość komornikowi składania wniosków do ZUS drogą elektroniczną, a także ich szybki odbiór tą samą drogą.

EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru: realizacja nadań z elektroniczną książką nadawczą, wielokrotnie skraca czas obiegu korespondencji.

System SISP -online System Informacyjny Statystyki Publicznej: bezpośredni elektroniczny dostęp do informacji statystycznej i standardów informacyjnych umożliwiający ustalenie nr PESEL dłużnika na podstawie nr NIP/REGON