DLA WIERZYCIELA

Koszty i zaliczki:

 

  • Opłaty za zapytania do urzędów i instytucji: Zapytanie do ZUS o płatnika składek dłużnika – 39,79 zł; – Zapytanie do Urzędu Skarbowego o wierzytelność dłużnika – 37,00 zł; – Zapytanie do Geodezji o własność nieruchomości dłużnika – 32,00 zł; – Zapytanie o nieruchomości dłużnika – system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – 20,00 zł – Zapytanie o ustanowione zastawy rejestrowe na ruchomościach dłużnika – 22 zł; – Zapytanie do systemów Ognivo i CEPiK – bezpłatne
  • Pozostałe: – Korespondencja (1 list) – 6,10 zł – Opłata za zlecenie poszukiwania majątku dłużnika – 100,00 zł; – Wpis do księgi wieczystej założonej dla nieruchomości dłużnika – 100,00 zł; – E-zajęcie rachunku bankowego – 0,62 zł

 

 

Dostępy do baz danych

System e-Sąd: umożliwia wierzycielom składanie wniosków do komornika drogą elektroniczną.

System PDCBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych: umożliwia sprawdzenie drogą elektroniczną czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości.

System CPD –Centrum Personalizacji Danych: daje komornikowi możliwość złożenia elektronicznego wniosku w celu ustalenia aktualnych danych adresowych dłużnika.

System OGNIVO: umożliwia wysłanie wniosków do konkretnych banków lub grupy banków z zapytaniem czy dłużnik posiada rachunek bankowy.

System CEPIK : informacje o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.

Moduł KOMORNIK ONLINE: umożliwia wierzycielowi zdalny dostęp do danych sprawy.

Platforma usług elektronicznych ZUS: daje możliwość komornikowi składania wniosków do ZUS drogą elektroniczną, a także ich szybki odbiór tą samą drogą.

EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru: realizacja nadań z elektroniczną książką nadawczą, wielokrotnie skraca czas obiegu korespondencji.

System SISP -online System Informacyjny Statystyki Publicznej: bezpośredni elektroniczny dostęp do informacji statystycznej i standardów informacyjnych umożliwiający ustalenie nr PESEL dłużnika na podstawie nr NIP/REGON